Veiligheid

De ARBO-wet heeft algemene bepalingen voor de veiligheid van personen, alsmede voor hun gezondheid en welzijn. Via beleidsregels wordt er verwezen naar de normen. In deze normen staat omschreven hoe aan de ARBO-wet kan worden voldaan. Deze normen kunnen worden toegepast als basis om ongevallen te voorkomen en om de aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval te kunnen weerleggen. Zij worden door de arbeidsinspectieverzekeringsmaatschappijen en wetgever als bindend beschouwd.

Steeds meer bedrijven, en niet alleen grote bedrijven, moeten aan opdrachtgevers kunnen aantonen dat men veilig werkt, dit kan middels de VCA-certificering. De invulling voor de Arbo-wet betreffende de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur staat vermeld in de NEN 50110 en NEN 3140. Globaal komt het er op neer dat elektrische apparaten en klimmaterialen verplicht en aantoonbaar moeten worden geïnspecteerd volgens vastgestelde normen. Onderstaande inspecties kunnen worden verzorgd door PROMATECH - PIET VAN DER WIEL, ook op locatie.

  • veiligheidskeuringen van machines en gereedschappen volgens NEN-3140
  • veiligheidskeuringen ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN-2484 en NEN-EN 1298 / NEN2718
  • inspectie machineveiligheid
  • advies met betrekking tot veiligheid
  • veiligheidskeuringen van hijsmiddelen; o.a. takels, evenaars....